Lördag
10 Nov 1 match
Torsdag
15 Nov 1 match
Söndag
18 Nov 1 match
Måndag
19 Nov 1 match
Söndag
25 Nov 1 match
Fredag
30 Nov 1 match
Lördag
01 Dec 1 match
Söndag
02 Dec 1 match
Söndag
16 Dec 2 matcher
Söndag
06 Jan 2 matcher
Lördag
12 Jan 2 matcher
Söndag
20 Jan 2 matcher
Lördag
26 Jan 2 matcher
Lördag
09 Feb 1 match
Söndag
10 Feb 1 match
Fredag
15 Feb 1 match
Lördag
16 Feb 1 match
Söndag
17 Feb 1 match
Lördag
23 Feb 1 match
Söndag
24 Feb 1 match
Onsdag
27 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 1 match
Söndag
03 Mar 1 match

GDPR Uppdatering

16 maj 2018 10:39

Gamla Personuppgiftslagen (PuL) har blivit uppdaterad och nya villkor har trätt i kraft för en noggrannare hantering av personuppgifter samt säkrare dataskydd. Då vi i Malmö FBC vårdar om så många personuppgifter så ger vi er nu en redogörelse om vad den uppdaterade och moderna dataskyddsförordningen GDPR innebär.


Från och med den 25 maj 2018 så gäller den nya dataskyddsförordningen i hela EU. Den omfattar hur vi som förening får hantera personuppgifter och ställer hårda krav på hur de ska hanteras av oss. Då vi är en väldigt stor förening så behandlar vi årligen väldigt många personuppgifter och fler kommer in varje år. Vi vill säkerställa allas personliga integritet i Malmö Floorball Club genom denna nya dataskyddsförordningen. Men för att vara så tydliga som möjligt så ska vi förklara vad exakt som personuppgifter är.

Personuppgifter är följande:

 •   - Uppgifter som kan kopplas till en levande person
  
 •   - Adresser
  
 •   - Bilder
  
 •   - Videoklipp
  

Inom idrotten så hanteras det många typer av personuppgifter och de lagras och används på olika områden. Några av dom är följande:

 •   - Medlemsregister i föreningen
  
 •   - När föreningen anordnar eller deltar i turneringar
  
 •   - Administrerar licenser
  
 •   - När klubben anordnar utbildningar
  
 •   - När klubben söker ekonomiska bidrag
  

I Malmö Floorball Club använder vi Sportadmin som system för att hantera våra medlemmars personuppgifter. Sportadmin används även som hemsida för föreningen. Våra medlemmars personuppgifter finns även i Idrottonline som är riksidrottsförbundet (RF) och Skåneidrottens plattform för bidragsansökningar. Vi söker även bidrag genom Malmö stad i deras system APN där våra medlemmars personuppgifter används för att söka ekonomiska bidrag. För att våra medlemmar ska vara försäkrade och få spelar och ledarlicenser av förbundet så lagras även våra medlemmars personuppgifter i Svenska innebandyförbundets egna system Ibis. Klubben har också utsett Mikael Jeppsson till GDPR ansvarige i föreningen och detta innebär att det är han som kommer hantera och administrera våra medlemmars personuppgifter och ser till att dessa inte missbrukas enligt GDPR.

RF har tagit fram riktlinjer för hur personuppgifter skall hanteras och detta är något som Malmö Floorball Club har för avsikt att följa och om ni själva är nyfikna på vad som gäller i dessa nya riktlinjer så kan ni besöka RFs hemsida (Rf.se). Samtliga av våra förbund (Skånska och Svenska innebandyförbundet) har uppdaterat och anpassat sina system efter den nya GDPR dataskyddsförordningen och kommer att hantera alla våra personuppgifter enligt de nya riktlinjerna.

Detta innebär då att Malmö Floorball Club kommer uppdatera våra användarvillkor så de stämmer överens med de nya riktlinjerna som träder i kraft den 25 maj.

Användbara länkar för att förstå vad GDPR innebär:

Datainspektionen

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

RF

http://www.rf.se/Personuppgifter/