Lördag
27 Jan 2 matcher
Lördag
10 Feb 1 match
Söndag
11 Feb 1 match
Söndag
18 Feb 2 matcher
Lördag
24 Feb 1 match
Söndag
25 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 2 matcher
Fredag
08 Mar 1 match
Lördag
09 Mar 1 match
Söndag
10 Mar 1 match
Lördag
16 Mar 1 match
Lördag
23 Mar 1 match

Summering av Malmö FBCs samhällsnytta 2023-24

3 juni 2024 11:25
Mer Än En Sport

Vi närmar oss sommar och semester och vill passa på att summera vad vi tillsammans med medlemmar, fans, funktionärer, tränare, partners, kommunen och förbund bidragit med samhällsnytta 2023-24


Vi vill passa på att tack till alla som är med oss i att göra skillnad på och utanför innebandyplanen. Tillsammans gör vi skillnad och bidrar till flera saker i samhället.

Ekonomi

De direkta ekonomiska effekterna av vårt arbete är 1 005 480 kr som kommer huvudsakligen från investeringar i anläggningar och deltagarutgifter, samt skapandet av arbetstillfällen kopplade till breddinnebandyn.

Tillsammans med alla intressenter till Malmö FBC skapar vi skatteintäkter på minst 832 727 kronor. Det genererar till offentlig välfärd i form av sjuksköterskor, lärare, förskoleplatser, poliser och läkarbesök.

Tillsammans säkerställer vi att det bidrar till 1 polis, 5 förskoleplatser, 1 gymnasielärare eller 2 undersköterskor i hemtjänsten.

Arbeten

Värdet av ideellt arbetade timmar inom breddinnebandyn är 3 st.

Hälso- och sjukvårdsbesparingar

Breddinnebandyn bidrar till ett hälsosammare samhälle med stora sjukvårdsbesparingar som följd och färre sjukdomsfall av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ II, bröst- och tjocktarmscancer samt minskad psykisk ohälsa.

Besparingar uppgår till 5 764 220 kr.

Socialt värde

De sociala effekterna av breddinnebandyn baseras på minskad brottslighet, bättre förhållanden för unga, utbildning och ideellt arbete.

Värdet uppgår till 3 006 864 kr varav 2 782 360 kr i ideellt arbete.

Andra sociala insatser

Under säsongen så hjälper vi barnfamiljen i hemlöshet, sysselsätter 40 ungdomar med sommarjobb, aktiverar barn och ungdomar gratis under sommaren, återanvänder innebandyklubbor som gått sönder och mycket mer.

Det är viktigt att fler förstår vilken betydelse Malmö FBC gör för välfärden. Vi tjänar alla på att det går bra för Malmö FBC och andra idrottsföreningar i Sverige.

Tillsammans med våra fans, medlemmar, tränare, funktionärer, partners, kommunen och förbunden gör vi skillnad. Tack för att ni finns.