Söndag
09 Feb 2 matcher
Lördag
15 Feb 2 matcher
Fredag
21 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 2 matcher
Fredag
06 Mar 1 match
Lördag
07 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 2 matcher
Lördag
21 Mar 1 match

Mats-Ola Nimgård ny ordförande i Malmö FBC

10 juni 2020 12:56
Förening

Under tisdagskvällen genomfördes Malmö FBCs ordinarie Årsmöte och här kommer ett axplock av mötes väsentliga delar!


Det fanns möjlighet att medverka på mötet digitalt, men ingen valde detta sätt. Mötet hölls i en coronanpassad sporthall.

Vårt nybildade ungdomsråd som hade haft sin ”Kick Off” tidigare på dagen fanns på plats och fick uppleva klubbens högsta beslutande organ.

Klubbchef Mikael Jeppsson föredrog en fullspäckad Verksamhetsberättelse som ni inte får missa! Finns att läsa digitalt här:
https://malmofbc.sportadmin.se/docs/245/5233/Verksamhetsberättelse%2019-20.pdf

Kassör Peter Hansson föredrog Årsredovisningen som visade på ett positivt resultat om 14 120 kr. Ett resultat som utifrån budget var klart sämre och det förklarades med att många intäkter försvann iom att säsongen avbröts i förtid pga cornoapandemin.

Jeppsson föredrog revisionsberättelsen. Föreningens auktoriserade revisor Fredrik Borg från Ernst & Young AB tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet och mötet beslutade densamma.

Jeppsson föredrog Verksamhetsplanen och budget för 2020-2021 och mötet beslutade att fastställa densamma. Verksamhetsplanen finner ni här:
https://malmofbc.sportadmin.se/docs/245/5233/Verksamhetsplan%202020-2021.pdf

Styrelsen hade föreslagit i stort sett oförändrade avgifter för säsongen 20-21 och mötet beslutade om densamma.

Därefter var det dags att välja en styrelse för verksamhetsåret 20-21 och Valberedningens sammankallande Lars Walles föredrog deras förslag som mötet också valde in.

Mats-Ola Nimgård valdes till ny ordförande för Malmö FBC. Hans företrädare på posten Henrik Mainz (sekreterare) blir kvar i styrelsen på ett fyllnadsval. Peter Hansson (kassör) valdes in på omval och sedan tidigare har Nürgul Eminovska (vice ordförande) ett år kvar på sin mandatperiod. Två helt nya styrelserepresentanter valdes in, Martin Bach och Marie-Louise Eriksson. Vi kommer att återkomma med en närmare presentation av nyförvärven!

Samtidigt avtackades Daniel Nordlöf för sina två år i styrelsen.

Mötet valde sen en Valberedning i Lars Walles (sammankallande), Simon Löf och Pär Brenner.

Bilden. Styrelsen från vänster: Martin Bach, Nürgul Eminovksa, Mats-Ola Nimgård, Henrik Mainz & Peter Hansson (Marie-Louise Eriksson saknas)