Söndag
09 Feb 2 matcher
Lördag
15 Feb 2 matcher
Fredag
21 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 2 matcher
Fredag
06 Mar 1 match
Lördag
07 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 2 matcher
Lördag
21 Mar 1 match

Rapport från Årsmötet

29 maj 2019 15:57
Förening

Under tisdagskvällen genomfördes föreningen ordinarie Årsmöte. Mötet flöt på i positiv anda, nya styrelsemedlemmar valdes in andra tackades av och föreningen presenterade ett positivt ekonomiskt resultat. Här kommer ett axplock av mötes viktigaste händelser…


  • Föreningen redovisade ett positivt resultat om 178 000 kr och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  • Henrik Mainz valdes om till ordförande
  • Nurgül Eminovska, Mats-Ola Nimgård, Vicky Fredriksson och Peter Hansson valdes in som ledamöter. Sen tidigare sitter Daniel Nordlöf sitter kvar sen fg Årsmöte.
  • Simon Löf och Lars Walles valdes in i valberedningen. Ytterligare en ledamot ska rekryteras.
  • Erik Keller tackades av efter många års engagemang i styrelsen.

Tack Erik!

_Fotnot: Den nya styrelsen har sitt första ordinarie möte tisdagen den 18:e juni. _