Fredag
15 Feb 1 match
Lördag
16 Feb 1 match
Söndag
17 Feb 1 match
Lördag
23 Feb 1 match
Söndag
24 Feb 1 match
Onsdag
27 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 1 match
Söndag
03 Mar 1 match
Lördag
09 Mar 2 matcher
Fredag
15 Mar 1 match
Söndag
17 Mar 2 matcher
Lördag
23 Mar 1 match
Söndag
22 Sep 1 match
Lördag
28 Sep 1 match
Fredag
04 Okt 1 match
Söndag
06 Okt 1 match
Lördag
12 Okt 1 match
Lördag
26 Okt 1 match
Lördag
02 Nov 1 match
Fredag
08 Nov 1 match
Söndag
17 Nov 1 match
Fredag
22 Nov 1 match
Söndag
24 Nov 1 match
Lördag
21 Dec 1 match
Söndag
29 Dec 1 match
Måndag
06 Jan 1 match

Rapport från Årsmötet

29 maj 2019 15:57
Förening

Under tisdagskvällen genomfördes föreningen ordinarie Årsmöte. Mötet flöt på i positiv anda, nya styrelsemedlemmar valdes in andra tackades av och föreningen presenterade ett positivt ekonomiskt resultat. Här kommer ett axplock av mötes viktigaste händelser…


  • Föreningen redovisade ett positivt resultat om 178 000 kr och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  • Henrik Mainz valdes om till ordförande
  • Nurgül Eminovska, Mats-Ola Nimgård, Vicky Fredriksson och Peter Hansson valdes in som ledamöter. Sen tidigare sitter Daniel Nordlöf sitter kvar sen fg Årsmöte.
  • Simon Löf och Lars Walles valdes in i valberedningen. Ytterligare en ledamot ska rekryteras.
  • Erik Keller tackades av efter många års engagemang i styrelsen.

Tack Erik!

_Fotnot: Den nya styrelsen har sitt första ordinarie möte tisdagen den 18:e juni. _