Lördag
27 Jan 2 matcher
Lördag
10 Feb 1 match
Söndag
11 Feb 1 match
Söndag
18 Feb 2 matcher
Lördag
24 Feb 1 match
Söndag
25 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 2 matcher
Fredag
08 Mar 1 match
Lördag
09 Mar 1 match
Söndag
10 Mar 1 match
Lördag
16 Mar 1 match
Lördag
23 Mar 1 match

Malmö FBC aktiverar Malmöborna

13 maj 2024 16:03
Mer Än En Sport

Under fredagen 10 maj fick Malmö FBC möjligheten att bidra med rörelseglädje i Folkets park. Det var fullt ös under dagen där vi tillsammans bidrog mer över hundra aktiva besökare.


I fredags 10 maj, samlades Malmö FBC för en spännande dag med innebandy i Folkets Park. Med glädje och entusiasm lockade klubben över 200 deltagare i alla åldrar till aktivitet och motion.

Denna initiativrika dag bidrog inte bara till gemenskap och motion, utan skapade även ett betydande samhällsvärde. Genom att engagera både unga och äldre människor, främjade Malmö FBC hälsa och välmående i Malmö. Den fysiska aktiviteten och det sociala sammanhanget genererar långsiktig positiv effekt för samhället, bland annat genom förbättrad hälsa, minskad stress och ökad samhörighet.

Genom de globala målen kan vi se flera potentiella samband:

God hälsa och välbefinnande (Globalt mål 3): Genom att arrangera en dag med fysisk aktivitet främjade Malmö FBC hälsa och välbefinnande för deltagarna. Regelbunden fysisk aktivitet är avgörande för att upprätthålla god hälsa och förebygga sjukdomar.

Hållbar städer och samhällen (Globalt mål 11): Genom att använda Folkets Park som en plats för aktivitet främjade Malmö FBC hållbara stadsutvecklingsprinciper. Aktiviteter som lockar människor till offentliga platser bidrar till att skapa levande och inkluderande samhällen.

Jämställdhet (Globalt mål 5): Genom att erbjuda aktiviteter som lockar deltagare i alla åldrar och kön, bidrog Malmö FBC till att främja jämställdhet genom inkludering och deltagande.

Partnerskap för målen (Globalt mål 17): Genom att samarbeta med Skånes Innebandyförbund, Malmö Stad och Folkets Park och engagera egna medlemmar visade Malmö FBC vikten av partnerskap och samarbete för att uppnå gemensamma mål för hållbar utveckling.

Genom att knyta aktiviteterna i Folkets Park till de globala målen för hållbar utveckling visar vi hur lokala insatser kan bidra till att uppnå en mer hållbar och inkluderande framtid för alla.

Malmö FBC fortsätter att vara en drivande kraft för positiv förändring och gemenskap i Malmö, och ser fram emot fler sådana initiativ i framtiden.