Söndag
09 Feb 2 matcher
Lördag
15 Feb 2 matcher
Fredag
21 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 2 matcher
Fredag
06 Mar 1 match
Lördag
07 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 2 matcher
Lördag
21 Mar 1 match

Om Malmö FBC och Elitlicensen

18 september 2019 08:00
Förening

I dag publicerade Svenska Innebandyförbundet en artikel om vilka SSL-föreningar som idag uppfyller kraven för en godkänd ”Elitlicens”. Under måndagen fick vi av Licensnämnden förhandsinformation att vi i dagsläget inte uppfyller kraven fullt ut utan måste inkomma med kompletterande information. Här förklarar vi…


Först en kort bakgrund om Elitlicensen (saxat från innebandy.se): Svenska Innebandyförbundet beslutade, tillsammans med elitföreningarnas intresseorganisation SEI, 2014 att införa elitlicens. Elitlicensen gäller alla föreningar som spelar i eller kvalar upp till SSL, allsvenskan och division 1 herrar. I korthet innebär elitlicensen följande:

  • Säsongen 2014/15 infördes gemensam kontoplan
  • Säsongen 2015/16 infördes gemensamt räkenskapsår med avslut 30 april
  • Säsongen 2016/17 skulle varje elitförening ha auktoriserad eller godkänd revisor
  • Säsongen 2017/18 skulle varje elitförening vara skuldfri (alltså den 1 maj 2018 fick inga skulder finnas inom idrotten)
  • Säsongen 2018/19 ska eget kapital vara positivt (alltså den 1 maj 2019 måste eget kapital vara positivt)

Malmö FBC uppfyller samtliga krav enligt ovan! Vi har dessutom fått mycket beröm för att vi har väldigt god ordning på vår ekonomi och dess redovisning. Våra handlingar är inlämnade i god tid (24/6) innan deadline som var den 1/8.

Vad är det då vi behöver kompletta med?

Det vi anses ha brustit i är att vårt Årsbokslut är upprättat för både Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom och då kan inte Licensnämnden fastställa det egna kapitalet i Malmö FBC. Vi måste därför komplettera med en separat redovisning för Malmö FBC, även om den i praktiken är oförändrad jämfört med det som är redovisat (resultatet för Malmö FBC Ungdom uppgår enligt resultatrapporten till 1 482 kr).

”Vi har tydligt redovisat alla in- och utgifter som härrör Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Ungdom i vår gemensamma Årsredovisning och detta med vår auktoriserade revisors översyn. Vi har även tagit beslut om att Malmö FBC Ungdom ska läggas ner och informerat om densamma. Vi utgick ifrån att detta räckte men Licensnämnden är av annan åsikt och det får vi såklart rätta oss efter.” Kommenterar Klubbchef Mikael Jeppsson

Föreningen kommer redan under dagen att lämna in den kompletterande redovisning som krävs men skickar även med en passning till Licensnämnden.

Vi lämnade in alla våra handlingar redan den 24:e juni och fick några dagar senare besked att Licensnämnden skulle återkomma om vi behövde kompletta med något. Då vi inte hört någonting sedan dess så gick ju vi i tron att allt var i sin ordning. Varför vi inte hör något på tre månader utan först dagen innan vi fick officiellt besked är lite synd för vi hade gärna gjort den här kompletteringen tidigare. Kommenterar Jeppsson

Här är dagens artikel: https://www.innebandy.se/inlaegg/lista/elitlicensbeslut-for-svenska-superligan/

Här kan ni läsa om Licensnämnden och deras uppgift: https://www.innebandy.se/inlaegg/lista/nya-licensnamnden-ska-stotta-foreningar/

Vi är många som har jobbat hårt- och målmedvetet med att skapa en sund ekonomi i föreningen samt en nästan nitisk ordning i redovisningen. Ett arbete som vi är stolta över. Avslutar Jeppsson

Fotnot: Malmö FBC Ungdom är en egen förening (juridisk enhet) som har legat under Malmö FBC´s paraply (samma styrelse) och i föreningen har endast våra sk U-lag varit anmälda. Historiskt så har vi alltid samredovisat bägge föreningarnas ekonomi och det är knappast något unikt för oss heller. Tidigare har det inte varit möjligt att ha två seniorlag i en representationsserie inom samma förening och därför har vi såsom många andra ”tvingats” bilda sk farmaklubbar. Men då detta numera är möjligt så beslutade Årsmötet i våras att flytta ”Dam-U” till huvudföreningen och lägga ner Malmö FBC Ungdom.

Vid frågor kontakta:

Mikael Jeppsson Klubbchef [email protected] 0703-64 51 01